Jag skulle vilja klargöra ett par väldigt enkla saker.


Jag kan inte tala för andra, men jag kan klargöra för egen del varför jag avskyr att bli kallad högerextrem, rasist eller nazist. Av de politiska partier som står oss till förfogande och deras åsikter och den politik de för är det endast SD som står närmast det jag tycker att jag som person kan förlika mig med.

Jag håller inte med i ALLT SD står för, precis på samma sätt som jag kan ta för givet att t.ex. en socialdemokrat inte kan eller vill hålla med om precis allt som deras parti står för. Det är en naturlighet.

Att jag blir kallad rasist av människor som inte känner mig med utgångspunkt enbart baserad på mitt val av parti att rösta på frustrerar mig enormt.
Det är människor som inte vet nånting om mig som person, vilka värdegrunder jag värdesätter eller hur t.ex. min familjekonstellation ser ut.
Att jag har både afrikaner och afroamerikaner i min familj är inte så vida känt och ska inte heller ha betydelse. Däremot att jag hyser respekt för andra kulturer och religioner kan vara intressant att veta när man ska belägga mig med epitet som inte stämmer in.

Kanske är min syn på demokrati avvikande från andras, men för mig betyder demokrati att man hyser respekt för varandra och accepterar att andra inte har samma åsikter som jag själv. Jag är villig att lyssna på andras åsikter om de kan framföras sakligt och korrekt även om jag inte håller med.

Att jag informerar mig själv t.ex. genom att läsa och ta reda på var andra människor står i sina åsikter t.ex. genom att besöka NMR’s hemsida och läsa vad de står för betyder inte att jag sympatiserar med NMR, lika lite som det betyder att jag sympatiserar med Socialdemokraterna bara för att jag läser deras hemsida. Det betyder bara att jag informerar mig…inget annat.

Den förmågan att lyssna och acceptera som jag tycker att jag har är en grundsten i mitt liv och ett rättesnöre.

Att jag accepterar andra kulturer att finnas i det land jag växt upp i ska däremot inte kräva att jag ska ge upp min egen kultur och traditioner, heller inte att jag ska acceptera våldskulturer som inte har några problem att påtvinga andra sina synsätt och traditioner som t.ex. Sharia, våld mot kvinnor och barn osv. osv.

Det är för mig inte kultur som ska accepteras, det är ett beteende som ska bekämpas.

Med det sagt betyder inte det att jag inte accepterar människor från andra kulturer. De ska helt enkelt bara inte ha rätten att påtvinga detta beteende på andra människor.

Jag är varken högerextrem eller rasist eller nazist. Jag är människa, medmänniska, granne, far, morfar, son till andra människor som jag är rädd om och värnar om… varken mer eller mindre.

2 kommentarer