Konsekvensneutral journalistik – Ett tveeggat svärd.


45f9b012-cd45-431c-97d4-34813bbd7fc3

Konsekvensneutralitet även Konsekvensneutralitetsprincipen, innebär att eventuella konsekvenser av publicering av en text, ett reportage eller dylika inslag i ett mediautrymme inte ska avgöra om publicering skall ske eller ej, det vill säga man skall förhålla sig neutral till konsekvenserna utan att låta sig påverkas av dem.

Om en nyhet gynnar eller missgynnar någon ska alltså inte avgöra om den publiceras. Det är allmänintresset som ska styra. De flesta tidningar och andra medier i Sverige uppger själva att de tillämpar principen i sin redaktionella vardag.

– Medier ska berätta det vi vet, skriver Erik Fichtelius, hedersdoktor i Medie – och kommunikationsvetenskap. Nyheter som är sanna och relevanta ska publiceras utan hänsyn till konsekvensen i meningen vem som gynnas eller drabbas av nyheten.

Observera att han säger ”Medier ska berätta det vi vet” och jag betonar gärna ordet VET här. Det man vet är det man kan sätta fakta på inte det man tror eller det man VILL ska vara sant och fakta, utan det som VERKLIGEN är det.

Journalister älskar begreppet, men förstår inte dess innebörd

Journalister har som uppgift att vara objektiva och neutrala i sin nyhetsrapportering, de ska inte färgas av agenda, personliga åsikter eller politisk tillhörighet. De ska rapportera det de ser och det som händer oavsett hur det påverkar omgivningen, situationer eller de personer de rapporterar om.

Detta är att vara konsekvensneutral.

Journalisten och hedersdoktor i Medie – och kommunikationsvetenskap Erik Fichtelius som myntade uttrycket var EKO Chef under 80-talet och ger flera exempel på detta genom historien, bland annat då New York Times troddes riskera John F Kennedys anfall i Grisbukten 1961.

Det finns dock en baksida på att vara konsekvensneutral då det finns en objektiv och en subjektiv journalistik.

Den Subjektiva journalisten.

Agendadrivna journalister som t.ex. Olle Lönnaeus på Sydsvenskan är en tydlig subjektiv agendadriven journalist som har kopplingar till EXPO då han gärna länkar och hänvisar dit som källa i sina artiklar. Med subjektiv menar jag då att han helt styrs av den agenda han har, att styra nyheter helt efter sin agenda och personliga övertygelser oavsett dessa är korrekta eller inte.

Helt nyligen rapporterade han om Folkets Demonstration och drar höga växlar på samröre mellan FD (Folkets Demonstration och t.ex. NMR (Nordiska Motstånds Rörelsen).

Att det inte finns några riktiga kopplingar mellan dessa bryr sig inte agendastyrda subjektiva journalister om, de använder sig av ”guilt by association” s.k. GBA och tar gärna bilder när de 2 grupperna befinner sig i samma stad.
Vad de inte bryr sig om är att vi lever i ett fritt land och har fri samling vilket innebär att när FD har en demonstration och NMR mot FD’s samtycke väljer att dyka upp och befinna sig i periferin så kan arrangörerna hos FD inte göra nånting åt det…vi lever som sagt i ett fritt land med fri samling.

Jag skulle kunna göra samma sak med samma retorik genom att först ta en bild på en Moské och sedan en annan bild på t.ex. Olle Lönnaeus när han bevakar en muslimsk demonstration och sen dra växlarna på att han har konverterat till Islam och blivit terrorist. De befinner sig ju i samma stad. – Det är naturligtvis inte sant, och påståendet skulle vara helt absurt men genom GBA och att han har befunnit sig i samtal med muslimer han intervjuar utanför den Moské jag just tagit en bild på så sammankopplar jag dom och åberopar sedan Konsekvensneutralitetsprincipen för att svära mig fri från ansvar för lögnen.. Det  är så man arbetar med journalistik idag.

Journalister har tillgång FD’s program och har således full information om vad FD står för och att allt samröre med politiska partier och andra motståndsgrupperingar inte förekommer. Att sedan många som arbetar med FD har ett personligt val av politik är något som står för dem.

Det finns även socialdemokrater och andra politiska färger bland deltagare och besökare av demonstrationen, men kopplingar dit görs aldrig.

Den Objektiva journalisten.

En typiskt Objektiv journalist ser vi t.ex. i Magda Gad som helt orädd, objektivt och helt utan att styra det hon rapporterar efter egen agenda visar vad som verkligen sker, naket, rått och sant. Hon rapporterar helt objektivt krigets fasor utan att försköna eller förvränga den, och hon gör det med livet som insats.
Hon riskerar varje dag livet för att befinna sig mitt i krig och mitt bland skadade och mördade människor. Hon intervjuar både offer och förövare helt neutralt.

DET är att vara konsekvensneutral och det är vad Erik Fichtelius menade med begreppet när han myntade det.

Som resultat

När en subjektiv agendastyrd journalist förvränger sanningar och åberopar konsekvensneutralitetsprincipen så använder han den endast i syfte att svära sig själv fri från konsekvenserna av det han har skrivit och sagt.
Man tolkar Erik Fichtelius princip för eget syfte och orsakar mycket lidande och skador utan att ta något som helst ansvar. Man tror att man är en bra journalist.

Journalistkåren idag som i huvudsak är agendastyrd i vinstsyfte bryr sig aldrig om sanningshalten i det de skriver, så länge de kommer ut med det först eller kan dra växlar på det de skriver i syfte att smäda eller misskreditera de som inte vill styras av samma agenda eller dölja sanningen.

Läser du inte tidningarna så är du oinformerad, läser du dom så blir du felinformerad och så länge journalister är mer intresserade av personlig vinning än sanning, så kommer du aldrig att få veta vad som egentligen händer.

2 kommentarer