Megafonerna!


Det har skapats en sida på Facebook som heter Megafonerna:

megafonerna

Vi är några skribenter som har gått ihop för att skapa ett system som kan uppmuntra fler visselblåsare likt Peter Springare att komma ut ur skuggan. Ni som sitter på dyrbar information, jobbar på myndigheter och dylikt eller har dokument som ni vill få ut till allmänheten, utan att själva riskera något. Ni kan komma till oss, vi värnar om våra källor och vi vågar att publicera saker som berör. Ni är alltid trygga hos oss.

Visselblåsare som slår larm om allvarliga missförhållanden behöver megafoner. Vi ser visselblåsare som hjältar som vågar avslöja oegentligheter, korruption eller andra stora problem i samhället.

På senare år har dessutom vår yttrandefrihet rejält naggats i kanten på en rad olika sätt, i många fall handlar det om en anpassning till PK-ismen. Megafonerna tillsammans med visselblåsare kan därför ses som en förstärkning av vår yttrandefrihet. Helt enkelt ett steg i rätt riktning inom ett område där utvecklingen länge gått bakåt.

Ni kan enkelt känna igen oss på vår megafon-ikon som vi har på vår profilbild. Visselblåsaren hörs, Megafonen förstärker.

Ps: Vi söker fler skribenter och vi vill gärna att alla våra följare sprider legenden om Megafonerna överallt på communitys.

https://www.facebook.com/Megafonerna/

Minns ni när den oberoende och globala organisationen ”World Economic Forum” kom fram till att Sverige är ett av världens bästa länder, att vi skulle ha det bästa ryktet av alla världens länder och att vi har hög jämställdhet?

Vad man glömde ta in i sin analys är att svenska folket har delvis annan uppfattning. Inzios undersökning (2016) visade att sex av tio svenskar anser att Sverige är på väg åt fel håll. Detta gäller inte minst för kvinnor.

Otryggheten ökar i Sverige, det visar Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning.

Andelen kvinnor som uppger att de utsatts för sexualbrott har mer än fördubblats under de tre åren 2012 till 2015, från 1,4 procent till 3,0 procent. Bland yngre kvinnor, 16–24 år, uppgav hela 9,0 procent att de drabbats.

Det är alarmerande. Det finns egentligen inga skäl att säga emot. Och för en regering som hävdar att den är feministisk borde det faktum att nästan en tredjedel av alla kvinnor känner otrygghet när de går ut på kvällarna framstå som mycket oroande.

Vad gäller just jämställdheten är kruxet just nu att vi har en stor grupp människor som uppfostrats och vuxit upp med helt andra värderingar när det gäller synen kvinnor och på jämställdhet, vilket aktivt påverkar samhället.

Vi kan exempelvis se en tydlig koppling mellan kraven på på könsseparerade bad och ett förtryckande normsystem. Den svenska jämställdheten är ett resultat av många decenniers kamp, som nu faktiskt hotas. Ni vet den som bygger på att män och kvinnor i vårt samhälle betraktas som jämlika och kan blandas i offentliga miljöer. Det är djupt oroande.

Dessutom tas inte mäns våld mot kvinnor på allvar av regeringen. Stefan Löfven tillsatte en sexualbrottskommitté strax efter valet. Kommittén har sedan dess gjort en översyn av våldtäktsbrott. De kom bland annat fram till att de ansåg att det var missvisande att använda beteckningen våldtäkt eftersom gav ett sken av att det ställs krav på att gärningen ska genomförts med våld eller tvång. Därför menade kommittén att beteckningen våldtäkt ska bytas ut mot sexuellt övergrepp.

Det är att trivialisera brottets allvar och riskerar öppna upp för tolkningar som att kvinnan inte blivit utsatt för våldtäkt utan endast för ett sexuellt övergrepp. De är att gå förövaren till mötes.

Samhället har i mångt och mycket retirerat i frågor om trygghet och jämställdhet samtidigt som det råder en tystnadskultur kring detta.
Den måste vi bryta!

Ni som upplevt denna otrygghet, eller har dyrbar information eller har dokument som Ni vill få ut till allmänheten om detta, hör av Er till oss på Megafonerna. Vi värnar våra källor och vi vill publicera sådant som berör och bryter tystnaden.

 

Mvh Megafonerna