Jag har funnit min religion!


logo

Pastafarianism

Det flygande spaghettimonstret (engelska Flying Spaghetti Monster, FSM) är gudomen i Pastafarianism. Religionen skapades av Bobby Henderson år 2005 i protest mot utbildningsstyrelsen i Kansas och dess beslut att intelligent design skall läras ut som ett vetenskapligt alternativ till evolution i delstatens skolor, ett beslut som senare upphävdes. Det flygande spaghettimonstret har sedan blivit ett internetfenomen.

Trots att företrädare presenterar Pastafarianism som en genuin religion beskrivs den ofta av media som satirisk.

I juni 2005 skickade Henderson ett öppet brev till utbildningsstyrelsen i Kansas där han presenterade där en alternativ teori för intelligent design, nämligen att universum och allt levande skapades av ett flygande spaghettimonster. Han begärde formellt att FSM ska undervisas i skolan tillsammans med både intelligent design och evolution.

Jag tror att vi kan se fram emot en tid då dessa tre teorier får samma tid i våra klassrum över hela landet, och så småningom hela världen, en tredjedel för intelligent design, en tredjedel för Det flygande spaghettimonstret, och en tredjedel för logiska gissningar baserade på överväldigande observerbara bevis.

Han hävdade vidare att om detta inte respekterades, skulle han vara tvungen att vidta rättsliga åtgärder.

Idén om ett flygande spaghetti monster som skapare blev en internetsensation. Henderson har uppgivit att hans webbplats fick 30 000 unika besök en dag. Rörelsen tog fart när den plockades upp på Toronto Star.

Man kan se FSM som en modern version av filosofen Bertrand Russells himmelska tekanna.

FSM har resulterat i uppkomsten av tröjor, dekaler och annat material som går att köpa på postorder.

Pastafarisk tro och lära

Inom FSM finns en mängd händelser och personer som skapats som en reaktion mot vanliga argument för läran om intelligent design. Den centrala inom FSM:s tro är ett osynligt, flygande spaghettimonster.

Pastafarier tror på himmelriket, och att det där finns ölvulkaner och fabriker som tillverkar strippor. Helvetet är snarlikt, men ölen är avslagen och stripporna bär på olika könssjukdomar.

Bönen avslutas med ”Ramen”, samma ord som avser en japansk nudelrätt, snarare än ordet Amen som används inom judendomen, kristendomen och islam.

Pastafariska skrifter

1 mars 2006 gav Henderson ut The Gospel of the Flying Spaghetti Monster.
ISBN 0-8129-7656-8.[7]

Evangeliet uppmuntrar alla och envar till att försöka vara en pastafarian i 30 dagar. Om man är missnöjd med FSM kommer den gamla religionen förmodligen ta en tillbaka. Utom jainismen och Islam, som är lättsårade religioner.

Evangeliet konstaterar att ett osynligt och omätbart flygande spagettimonster har skapat universum för runt 5000 år sedan. Han skapade universum och land och en ölsprutande vulkan. Ömsom berusad ömsom bakfull skapade monstret hav och land (ännu en gång), himlen och en dvärg som han kallade människa.

Alla bevis för evolutionen är planterade av det flygande spaghettimonstret för att testa pastafariernas tro. När vetenskapliga metoder för att mäta olika föremåls ålder används är det flygande spaghettimonstret där och ändrar resultatet.

Evangeliet berättar också piratkaptenen Mosey, ledare av piratbandet som blev kända som pastafaraianerna.

Evangeliet berättar hur kapten Mosey fick ”De åtta saker jag helst inte vill att ni gör.”

Han fick tio budord av Det flygande spagettimonstret på toppen av det heliga berget Salsa. På vägen ner för berget tappade kapten Mosey två av budorden, och kvar var bara åtta.

De åtta budorden innehåller uppmaningar att inte bygga dyra synagogor, kyrkor och moskéer till Det flygande spagettimonstrets ära, eftersom pengarna kan användas bättre för att förhindra fattigdom, bota sjukdomar etc.

I evangeliet omnämns ”Unintelligent Design”, alltså motsatsen till Intelligent design.
Det flygande Spagettimonstret är inte särskilt smart.

fsm.jpg

Evangeliet tar också upp den globala uppvärmningen. Henderson har upptäckt ett samband mellan ökningen av den globala temperaturen under de senaste två århundraden och minskningen av antalet pirater.

Henderson kan backa upp sambandet mellan pirater och den globala uppvärmningen med ytterligare bevisning. Exempelvis klär många människor ut sig till pirater under för Halloween, och månaderna efter Halloween 31 oktober är normalt betydlig svalare än månaderna innan.

Pastafarianismens heliga huvudbonad ”Det heliga Durkslaget”

marcus

Marcus Bowring från Victoria, Australien, var framgångsrik i att få sitt körkortsfoto taget iklädd Pastafarians religiösa huvudbonad, det heliga Durkslaget .

Jag hade durkslaget i en påse tills det var dags att ta bilden eftersom jag var lite orolig att det kanske skulle finnas fanatiker runt som kanske inte accepterar det, sade han.

Men den unga killen som tog bilden var ganska nöjd. Han sa något i stil med ”respekt” eller ”bra gjort”. Han var helt OK med det.

marcusid

Legal status

Nederländerna erkände pastafarism som religion den 23 januari 2017.

Nya Zealand gav FSM rätten att genomföra vigslar 10 december 2016.

I Nebraska, USA, fastställde den federala domstolen i april 2016 att det flygande spagettimonstret inte är en Gud.
(Men det bekymrar inte en trogen pastafarian, Allah är inte heller en Gud)

”En personlig notering” Om jag nu som ateist ska se till religion så får det nog bli pastafarism, jag menar bara: Hur kan man INTE bli Pastafarian? Pasta med köttbullar är ju dessutom jävligt gott!
Så det kan ju bara bli en Win-Win situation.. eller hur?

 ”Ramen”