Omvänd Ordning – För demokratisk för att genomföras


Jan Ivarson är en flitig krönikör hos Honesty4u och han skriver väldigt bra tycker jag, så jag måste återblogga hans senaste text..

beach1
Omvänd Ordning – För demokratisk för att genomföras

av Jan Ivarson, 2017-02-25.

Ett sätt att underlätta finansiering av andra länders medborgare är att införa en omvänd ordning istället för den vi har. Hittills har regeringar avsatt pengar till Migrationsverket som i sin tur har fördelat en del av dem till kommunerna.

Regeringar är vana att finansiera migrationspolitiken med att ta pengar från andra verksamheter, med ökad beskattning och nya lån, utan att visa på konsekvenserna. Härtill kommer att verksamheter med minskade anslag sannolikt drabbas av ökad belastning vid ökad befolkning…..

Källa: 540. OMVÄND ORDNING – FÖR DEMOKRATISK FÖR ATT GENOMFÖRAS