2030 Agenda och Maktens Män – kanske hänger det ihop så här! Del 2.


guest

Peter Krabbe

I föregående inlägghar vi bekantat oss med George Soros, världens rikaste man och centralfigur i världens ekonomi idag, en man med direktkanaler in i såväl Världsbanken som IMF (Internationella Valutafonden).   Den ungerske Soros är förvisso inte ensam i den ekonomiska världstoppen, där har vi också familjen Rockefeller, ursprungligen från Tyskland, familjen Rothschild som har sitt ursprung i Österrike- Tyskland och den lite udda konservative förmodligen blivande presidentkandidaten Donald Trump.

g_soros

George Soros

Låt oss då titta på Soros planför Europa med avseende på flyktingkrisen, som han själv är mycket behjälplig med att elda på:

Soros anser att EU måste acceptera minst en miljon migranter årligen under överskådlig framtid. Dessa bör fördelas ”rättvist” över Europa så att den ekonomiska bördan blir delad mellan staterna. Kostnaderna beräknar Soros uppgå till c:a 150.000 kronor per invandrare under de första två åren för att därefter minska. Han nämner dock inte att till…

Visa originalinlägg 1 216 fler ord