Vad är kultur och tolerans värt..


3132996_1200_675

Under lång tid har vi alla kunnat följa nyheterna om de sexuella attacker som skett mot kvinnor runt om i Europa.
Det har postats hyllmeter av artiklar och kommentarer som belyst Islams syn på kvinnor och vi har sett allt från hat, avsky och politiker som ansett vi ska införa uppförandekoder för kvinnor och hur vi ska utbilda män från 3:e världen i normal kvinnosyn och normalt beteende.

Jag skulle vilja förenkla det hela med att ställa en fråga:
VAD ÄR KULTUR OCH TOLERANS VÄRT FÖR DIG?

Är det så viktigt med denna tolerans att vi ska anse det värt att våra barn (flickor) och kvinnor ska behandlas på detta vis?
Är det värt att vi ska tolerera en uppgång av våldtäkter och misshandel?

Är multikultur och tolerans så viktig för dig att du är beredd att offra dina barn på det sexuella våldets altare?

Naturligtvis inte!!

Det finns ingenting i den här multikulturen som är värt att offra kvinnor och barns säkerhet för.
Det finns ingenting i denna enorma flodvåg av våldsbenägna ”flyktingar” som är värt att offra våra barns liv och säkerhet för.

Barn i skolan ska inte utsättas för detta våld och bli offer för sexuellt våld eller bli mördade i skolan för att de står upp för det som är rätt.
Den tolerans som våra politiker vill tvinga oss att acceptera med hot om repressalier som rasiststämpel och social bestraffning på arbetsmarknad och facktillhörighet är inte acceptabel.

Vi ska inte behöva vara rädda för att bli bestraffade på detta sätt när vi inte vill offra våra barn för den multikulturella mångfalden som inte gör annat än lemlästar vårt samhälle.

VÅGA SÄGA NEJ till ett mångkulturellt samhälle som kräver blodsoffer på det sexuella våldets altare.