Skulle Islam kunna totalförbjudas som följd av brott mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.?


Det är en intressant fråga, och kan säkert besvaras på olika sätt beroende vem man frågar och vem som tolkat förklaringen. Om vi tittar på ett par av artiklarna i förklaringen och försöker tolka dessa på bästa sätt;

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Man ska dock känna till att Svenska lagstiftare avsiktligt felöversatt första artikeln när den skrevs in i grundlagen. Man har avsiktligt översatt DIGNITY (Värdighet) med värde, en felöversättning som är roten till mycket fel.

Originaltexten skalla vara: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Den första artikeln är ganska klar och inte särskilt svår att förstå; Vi är alla förnuftiga människor och bör behandla varandra efter det… inga konstigheter…

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Inte heller här bör det vara några konstigheter, ALLA har rätt till de rättigheter som förklaringen innehåller.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Här börjar det bli intressant; Islam tillåter slaveri, tortyr, omänsklig och förnedrande tortyr och förnedring av kvinnor på ett sätt som lätt kan tolkas som att kvinnor inte har ett mänskligt värde som person i varken religiös eller laglig (Sharia) mening. Islam tillåter även barnäktenskap och Pedofili vilket kan inordnas i dessa.

Artikel 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

I dessa 2 artiklar beskrivs allas likhet inför lag.
På det sätt som Sverige idag särbehandlar och strafflindrar kriminella Muslimer och samtidigt fråntar Etniska Svenskar och Svenska medborgare av annan nationalitet rätten till lagligt skydd mot diskriminering och brott mot grundläggande rättigheter kan man lätt tolka att inte ALLA har lika rätt till lika värde inför lagen.

Sedan kommer en rad Artiklar om äktenskap, egendom och familjeskydd.
full lista över FN´s Artiklar kan ses här

Vi hoppar fram till Artikel 18 och 22

Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Artikel 22
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

Vi har alla rätt till religionsfrihet, men det gäller bara så länge denna inte strider mot andra artiklar eller lag i det land man lever i.

Således då Islam bryter mot ett flertal av artiklarna samt Svensk lag, så har alltså inte Muslimer rätt till religionsfrihet och har därför inte rätt att praktisera sina sedvänjor och åberopa religionsfrihet. – Islam är ett BROTT mot Svensk lag OCH ett brott mot mänskliga rättigheter.

Enl. Artikel 22 har alla rätt till social, ekonomisk och kulturell trygghet i enlighet med landets resurser…
även här ser vi flera brott mot detta som begåtts under lång tid och även här faller den Islamska rätten bort då de verkar vara mer förfördelade än andra i vissa fall.

Artikel 29

 1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.
 2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.
 3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

I artikel 29 sammanfattas alltså att de rättigheter man har är även förknippade med plikter, plikter att utövandet av rättigheter INTE inskränker på ANDRAS rättigheter. DVS. Att utöva ISLAM med de sedvänjor på vilka de vill åberopa religionsfrihet, BRYTER även det Artikel 29 då dessa sedvänjor är ett brott mot medmänniskors säkerhet och rätt till trygghet.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen

I artikel 30 beskrivs även att en stat, grupp eller person INTE får tolka förklaringen på sådant sätt att omintetgöra rättigheterna som beskrivs i förklaringen..

Vilket Sveriges regering gör i stor skala …

Således får man göra den tolkningen att Islam kan och borde totalförbjudas
Sveriges regering gör allt i sin makt för att BRYTA mot lagar och förordningar i syfte att underminera och beröva Det svenska folket och medborgare oavsett nationalitet sin mänskliga rätt, värde och nationalitet.

Funderingar på detta?? Kommentera gärna !

9 kommentarer

 • Genomtänkt analys som ger upphov till en hel del frågeställningar.
  Heder för att du orkar!

  Gillad av 1 person

  • Thomaz Wiberg

   Tack. Ja det var det som var meningen, att skapa lite funderingar och väcka lite tankar kring det.. 😃

   Gilla

 • Det är så otroligt intressant läsning det du skriver. Mycket bra skrivet!
  Jag undrar mycket på Varför blundar våra präster våra kristna ledare för detta? Varför låter sig många politiker att förblindas av vad som sker med vår svenska kultur, språk, (poliserna i Malmö skall gå språkkurs i arabiska!?!..👎. Istället för att införa extra svensk språks undervisning i skolorna!… Istället för hemspråk)…
  Varför denna enorma naivitet och när skall våra politiska, kyrkliga mfl ledare Öppna sina ögon och våga inse sanningen!
  Var är de så väldigt RÄDDA för???

  Tack för din mycket bra blogg!👍😊

  Gillad av 1 person

  • Tack själv Anette. Det är alltid så värmande och roligt när någon skriver ett par rader och visar att de uppskattar det jag skriver, det sporrar verkligen. ❤

   Gilla

 • Intressant påpekande men ska också tilläggas att de finns olika grenar inom islam precis som inom kristendomen.
  Vissa skulle helt klart förbjudas medan andra har ungefär samma kör som judarna d.v.s. från gamla testamentet i bibeln med lite annan tough så vissa grenar av islam är sjuk medan andra är mer vänligt inställd.
  Jag känner folk som är muslimer och lever som oss fast jag äter gris de gör inte dom men vi talar och umgås som vem som helst.
  Jag dricker öl de röker en joint..
  Man ska inte vara så trångsynt att man dömer alla utan de skall dömas som enskilda individer.
  Precis som du inte vill bli dömd för va faan din granne gör för skit….

  Gillad av 1 person

  • På en måte har du rett. Men det var trolig også mange gode mennesker innenfor Gestapo. Vil du si at gestapo skulle forsatt finnes, grunnet dine egne argumenter? Det er tankesettet og handlingen man skal fordømme og forby.

   Må minne deg på at gestapo hadde dyp sympati for islam. Heinrich Himmler skrev dette til Haj Amin al-Husseini (stormufti for Jerusalem 1921 til 1937).

   ”Den felles anerkjennelse av fienden, og det felles kamp mot ham skaper den faste alliansen mellom Tyskland og frihetssøkende muslimer over hele verden.”

   Gilla

  • Jag ska snabbt svara både Eva och Rågå här..

   Den här artikeln handlar INTE om muslimer som individer eller enskilda utövare av islam.
   Den handlar om ISLAM som religion och vad Islam står för och representerar helt ur juridiskt perspektiv med fokus på de brott Islam utgör på svensk grundlag och FN artiklarna om mänskliga rättigheter och religionsfrihet.. samt att INGEN Muslimsk stat erkänner FN’s artiklar om mänskliga rättigheter eller svensk grundlag.

   Detta gör att islam som religion faktiskt i juridisk mening ÄR olaglig att utövas i alla länder som skrivit under FN artiklarna och skrivit in dom i sitt lands grundlag.

   Det spelar ingen roll hur enskilda muslimer uppför sig, de är alla utövare av en religion som enligt alla juridiska termer SKALL vara olaglig.

   Gilla

 • Mycket intressant att läsning och hoppas den går bra att dela, och tack så mycket till dig och din rosa traktor, en fantastisk tanke smedja 🙂
  :-

  Gillad av 1 person

  • Thomaz Wiberg

   Tack ska du ha för att du läser, och självklart går det bra att dela. jag uppmuntrar till all delning .. det jag skriver här är offentligt och jag blir bara glad om det sprids ..:D

   Gilla