Personlighetsutveckling


Vad innebär det när man talar om personlighetsutveckling och hur påverkas den när man konstant jagar människor som inte faller in i den generella synen på hur vi ska tycka och tänka?

För mig är det givet, man ska få tänka utanför normen och utveckla sig själv.

Vad menar jag då med det? – Jo, jag menar och tänker så här:

Det är varje människas rätt att fritt få ta del av erfarenheter och utbyten med andra människor, man ska få ha olika åsikter.

Endast genom att utbyta erfarenheter och tankar med andra kan vi utveckla dessa. Om vi ska gå som får och bara tänka och tycka lika, och bara tycka det vi blir tillsagda att tycka så stannar vi upp som människor, vi utvecklas inte som individer och vi stagnerar i mänsklig utveckling.

Det vi ser hända just nu i samhället, med hetsjakt på oliktänkande, där epitet som rasist och nazist och fascist kastas runt till höger och vänster är inte bara en politisk fara och en fara för demokratin utan en fara för den mänskliga utvecklingen.

När vi ser hur regering, beslutsfattare och media försöker tvinga oss in i ett tankemönster som innebär att vi ska acceptera och reformera till en religion som stått still i 1400 år och som drivs genom att aldrig utvecklas, aldrig reformeras eller integreras. En religion som konstant hatar, mördar och tvingar människor till total underkastelse, så driver vi inte bara våra liv och sätt att tänka bakåt till ett grott-stadie, vi underminerar hela mänsklighetens möjligheter till att utvecklas.
Att fritt kunna tillåtas att få tänka i andra ”färger” än normen är ett krav för att kunna utvecklas..

Om jag tänker ”blått” men normen är att tänka ”rött” så har jag chans att utvecklas och tänka på nya sätt istället för att stereotypt fastna i det ”röda” tänkandet och därmed tillslut upphöra med att tänka alls, och till följd bara lyda ”färg”..

Att fritt få använda min frihet till personlighetsutveckling, fritt tänkande och uttrycksfrihet är lika viktigt som att andas…
Slutar vi med det ena eller andra så dör vi ..
antingen som individer eller hela mänskligheten.