Jihads 3 steg


I den här videon berättar och beskriver Barney Winner exakt hur Islam kryper sig in  samhällen, erövrar inifrån och hur Islam genom att använda ”offerkoftan” sakta tar över land efter land och utplånar andra religioner, samhällen och länder.

Han citerar flera stycken ur Koranen (Suror) som beskriver hur Koranen uppmuntrar Muslimer att genomdriva de 3 stegen av Jihad.

Berättelsen om hur Mohammad infekterade Mekka och sedan erövrade staden beskrivs och du får en detaljerad redogörelse för hur Islam sakta men säkert tar över och hur det går till .. hur sinnrikt ond hela religionen  är .. det är värt att spendera en halvtimme på att lyssna på detta …