Antifeminin F!


antifemin

Av: Mikael Hagenbo

Om ett nytt revolutionerande läkemedel – Antifeminin F!

Forskare har gjort ett genombrott i forskningen om en av de mest ovanliga folksjukdomar som drabbar vissa kvinnor, runt 1% av kvinnorna, med rubbningar i hormonbalansen, den rabiata feminismen.

Det nya läkemedlet, som just nu testas på Södertörns Högskola, påstås kunna efter två veckors behandling återställa hormonbalansen så att de drabbade kvinnorna nästan börjar bete sig som kvinnor igen. De drabbade männen har även de börjat bete sig som män igen. Till och med affektion för vita män har hos många kvinnor noterats i många fall.

”Resultaten är mycket oroande” säger Benjamin Fikus, professor i genusvetenskap på Södertörns högskola. ”Många av våra studerande har drabbats av en svår identitetskris och känner sig vilsna i sin nya nya roll i det kön de föddes i” säger Benjamin Fikus.

Professor Fikus säger också att identitetsproblematiken är så allvarlig att vissa till och med sagt de skall sluta rösta på Fi och istället rösta på SD. ”Dessa ytterst tragiska fall är få, men mycket allvarliga för identitetspolitiken och genusvetenskapen” säger professor Fikus.

”Att kvinnor börjar bejaka sin kvinnlighet och börjar älska män istället för att hata dem kommer att få allvarliga konsekvenser för hela samhället. Risken är att reproduktionen kan börja att öka igen i den kaukasiska populationen vilket självfallet är mycket allvarligt för den nya världsordningen” säger professor Fikus.

Forskargruppen som utvecklat det nya läkemedlet antifemin-Fi heter profeminin, och är en fristående forskargrupp, som trots avsaknad av statligt stöd lyckats med detta medicinska genombrott, är dock mycket nöjda över resultatet.

”Resultatet av vår forskning och det nyutvecklade läkemedlet visar på att även de allra svåraste fallen av en mycket allvarlig psykisk feministisk åkomma kan behandlas hos både drabbade män och kvinnor” säger forskningsledaren Venus Berg.

”Vi har i testpopulationen fall där kvinnor till och med har tagit av sig sin hijab offentligt och haft sex med män”.

Detta betraktar forskningsledare Berg som ett smått sensationellt genombrott.

Statsminister Stefan Löfvén betraktar det nya medicinska genombrottet som ”käbbel” och säger att identitetspolitiken ligger fast. ”Är det så att kvinnor börjar bejaka sin kvinnlighet igen efter behandling så måste vi tillsätta en utredning” säger Löfvén.

Statsminister Löfvén har erbjudits att gratis prova det nya läkemedlet i syfte att undersöka om det är verksamt mot andra psykiska åkommor som hybris och storhetsvansinne också. Löfvén avfärdade dock erbjudandet med orden ”käbbel”.

OBS! Detta blogginlägg kan innehålla spår av satir!
Särskilt tack till Thomaz Wiberg för illustrationen.