Sanningens Ögonblick


 

8a196e9c5cddd8d3e4935bc48c660b20_xl

Här i Sverige vi är på väg att tänka om i frågan om EU och om vi ska vara kvar.
Ett EU där vi ombetts att permanent lämna över all politisk makt till människor som hittills har haft fel om allt, Ett EU som styr över oss som kungar.

Det har naturligtvis inte presenterats för oss på det sättet.
Naturligtvis, eftersom … ja, eftersom vi har blivit lurade.

Det stämmer, vi har blivit lurade på vår suveränitet, vår demokrati, vår säkerhet och vår frihet genom korrupta egennyttiga karriärpolitiker som aldrig har haft ett verkligt jobb.

Några av de människor jag talat med verkar tro att Europeiska Unionen är ett slags Europas förenta stater, och därför någonting bra.
I själva verket är det mera besläktat med en ny Sovjetunion, och det är därför Sverige måste lämna EU.

EU har ingen konstitution som garanterar grundläggande rättigheter och folkstyre, eftersom dess primära syfte är att eliminera behovet av demokratiskt samtycke, att ge politiker makt på folkets bekostnad, och göra dem till våra ledare, inte våra tjänare.
Karriärpolitiker hatar demokrati eftersom det ställer dem till svars, åtminstone till en viss punkt.

Det skulle innebära att med några års mellanrum måste de rättfärdiga sig inför plebejer som du och jag.
Det måste reta upp dem att deras inflytelserika välbetalda jobb (och deras stora utopiska politiska projekt) beror helt på de grunda åsikter hos idioter som oss.

Naturligtvis kommer de att försöka avlägsna oss från ekvationen.

Vi är problemet.

EU formades från början för att ta hand om detta problem genom att ta bort människor från den styrande processen helt och hållet, så att karriärpolitikerna och deras vänner i stora företag kunde bilda en mysig kartell för sin inbördes beundran och bekvämlighet.

Det är därför småföretag har begravts under av en lavin av onödiga futtiga regler som hindrar dem från att konkurrera effektivt med storföretag.
Det är också därför demokratin i Europeiska unionen är som kulisser i en film, en vacker front och ett tomt skal.

För när du lägger fram en stor politisk plan för människor, kan du inte bara avskaffa demokratin.

Gör man det blir det upplopp.

Så man får ge folket en ”koffeinfri” version, där ledamöter väljs till en marionett-parlament, en församling av maktlösa politiska eunucker som inte tillåts påverka någon lagstiftning eller att avsätta regeringen.

Och de flesta av dem är ganska nöjda med charaden eftersom de är så väl betalda. Obscent välbetalda.

Liksom alla i beroendeställning till EU mutas de effektivt med våra pengar.
Och de som bestämmer vet att de kan komma undan med detta bedrägeri, eftersom de vet att de flesta av oss inte lägger märke till det.

När allt kommer omkring är det bara Europa. Men det är naturligtvis inte Europa alls, är det?

Det är den Europeiska unionen, ett auktoritärt politiskt väsen som har pådyvlats Europa av skrupelfria karriärpolitiker som har stulit Europas goda namn.

Om du betraktar många av dem som uppmanar oss att stanna kvar, kommer du märka att de motiveras av ett osmakligt egenintresse.

Det kan vara en fet EU pension de inte vill gå miste om, ett fett EU-jobb de har fått syn på, ett lukrativt bidrag de har fått, eller någon annan form av EU-pengar (Vilket innebär våra pengar) som går ner i deras ficka.

Även kallat ”Kinnock-faktorn”. Undersök saken själv och du kommer att se.

Nyligen deklarerade Löfven att nån omröstning i EU frågan skulle han aldrig acceptera och för att föreläsa för oss och hota oss om vi lämnar EU talar han om hur bra det är med EU och hur humant det är och vilka faror det innebär att lämna EU.

Därigenom visar han sig vara så arrogant och ohederlig och svag och inkompetent, som vi redan vet att han är, och ingen blev det minsta förvånad.
Vad han inte berättar är att han vill att vi stannar i EU eftersom han vill driva igenom ett illavarslande handelsavtal med EU som in facto kommer att ge utländska företag rätten att stämma den Svenska regeringen om den godkänner lagar som påverkar deras vinster.

Men den europeiska Unionen handlar i grunden inte om handel.

Den handlar om makt.

Handel är den ögonbindel som har använts från början. Och även nu i dessa tider när vi börjar se sanningen fokuseras närmast tvångsmässigt på tillfälliga ekonomiska frågor.
Det kommer att bli bättre, det kommer att bli sämre med detta belopp, eller detta belopp – vem vet, och vem bryr sig?

Men det tjänar syftet att avleda vår uppmärksamhet från den verkliga frågan som är: ”Vem stiftar de lagar som vi måste leva med och hur ansvariga är de direkt inför oss? ”

Om du inte kan avsätta dem som styr dig, du bor i en diktatur, oavsett hur många tjusiga etiketter och knappar och rosetter de pryder sig i.

Vi kan inte avsätta dem som styr EU, oavsett vad de gör.- Så de gör vad de vill.

De avsätter valda regeringar vilkas politik de ogillar.
De omstörtar och ignorerar demokratiska omröstningar vilkas resultat de ogillar.
De bryter mot sina egna regler närhelst det passar dem med total straffrihet.

Och deras fantasi-valuta har utarmat en generation i södra Europa där ungdomsarbetslösheten är nu femtio procent.

Allt de har rört vid har blivit en katastrof.

De kunde inte ha gjort ett sämre jobb om de avsiktligt hade velat förstöra Europa. Och vi vill ge dessa människor ännu mera makt? Är vi galna?

Deras lättsinniga krav på vidöppna gränser har förvandlat en hanterbar flyktingkris till en fullskalig olaglig invasion…av hundratusentals muslimska män i vapenför ålder från tredje världen, som aldrig upphör att tala om för oss…hur mycket de hatar vårt samhälle.

Och vi kan inte avvisa någon av dem, oavsett vad de gör.

Och det vet de. Och eftersom ingen av dem har granskats på något sätt, är Europa nu packat med IS terror-celler och alla vet att det är bara en tidsfråga innan nästa massaker inträffar.

De två länder som har vid-öppnat sina dörrar, Sverige och Tyskland hemsöks nu av en epidemi av migrant-våldtäkter och sexuella övergrepp, medan polis och media gör sitt bästa för att skyla över.

Snart kommer alla dessa män att ha EU-pass, och sedan kan de komma hit och terrorisera Svenskakvinnor och barn. Och det finns inget som vår eländiga ursäkt till regering kan göra åt det, eftersom de har sålt ut vår suveränitet till ett gäng icke-valda byråkrater som inte behöver bry sig om vad vi tycker om någonting, eftersom vi har lämnats i sticket utan möjlighet att få dem att bry sig.

Varför skulle fria människor någonsin underteckna ett sådant avtal, om vi inte hade lurats till det?

Och vi blev kungligt lurade när vi för många år sedan röstade för vad vi trodde var en gemensam marknad, som vi trodde var bara ett handelsblock.

De svor heligt att det aldrig skulle utvecklas till detta övergripande maktfullkomliga monster som nu hotar vår säkerhet och vår frihet.
Vi blev lurade då, och vi är lurade nu. Detta är en lång politisk bedrägeri-kupp som har tagit årtionden att arrangera.

Så kanske du är en av dem som ännu inte helt har förstått, men du tror att det är bättre att stanna i EU eftersom det låter mer inkluderande att vara inom än utanför, men du ids inte att undersöka närmre, eftersom det är EU. Plus att du är lite orolig om vad som kan hända om vi lämnar, inte att du verkligen förstår vad det innebär, eftersom du inte ids att ta reda på det.

Oroa dig inte. Du är inte ensam. Det finns miljontals människor som du som inte bryr sig.
Och det är dig de som de litar på för att genomdriva driva detta lurendrejeri.
De hoppas att du kommer att förbli ovetande, eftersom du i alla fall ändå inte vet vad du skrivit under på, vad du kastat bort, och hur permanent det är, förrän det är för sent.
Så, om du inte engagerar dig politiskt, och Gud vet att jag inte klandra dig.

Men detta är mycket viktigare än politik.

Denna kunskap är långt mera viktig än någon kunskap som någon av oss någonsin haft kunskap om, eller någonsin kommer att ha kunskap om, och det förtjänar vår totala uppmärksamhet.

Detta är ett ögonblick i historien som vi har ett ansvar att omfamna.
Inte bara för oss själva, men för kommande generationer, eftersom hela den framtida inriktningen av detta land, och vårt samhälle, är i våra händer.

Kanske för den allra sista gången.

Det kommer att avlöpa i en av två mycket olika riktningar.
Vill vi leva i ett starkt fritt oberoende land som styrs av lagar till vilken människor har samtyckt, eller vill vi vara en provins i en federal diktatur där vi gör vad vi blir tillsagda av icke-valda byråkrater?

När du har skalat bort alla spekulationer och vackra ord, återstår vetskapen.

Om vi stannar kvar blir det som att beredvilligt kliva in i en bur. En trevlig stor bur med blå himmel och med fågelsång i träden. Men buren är låst och du släpps inte ut.

Välkommen till den post-demokratiska eran. Den är ingen stor hemlighet.
Man har talat om den i åratal.
Vi kan inte säga att vi inte blev varnade.
Men vi kommer att säga så, eller hur?
När det slutligen går upp för oss vad vi har gjort, kommer vi säga:

”Det är inte vårt fel. Vi visste inte. Vi var inte uppmärksamma. Vi iddes intet ta reda på vad som var på spel förrän det var för sent. Skyll inte på oss”

Men framtida generationer kommer att klandra oss, och det med rätta, för att vi sålde ut deras födslorätt. – Deras rätt till demokratiskt självbestämmande.

Det är så grundläggande, vi kunde lika gärna ha sålt ut deras rätt till rent vatten och frisk luft.

På grund av oss kommer våra barn och barnbarn inte att ha en röst som räknas. De kommer inte att ha en röst alls. De kommer inte att kunna påverka det samhälle de lever i eller forma det på något sätt, och de kommer att vara helt i händerna på icke-valda rovdjurs-karriärpolitiker.

Så snälla ni, stäng inte av Tv-debatterna.

Lyssna på argumenten. Var uppmärksam på vad som sägs, eftersom den här gången spelar det roll. – Ta reda på vad som sker

Jag utmanar envar att finna fakta om EU, lyssna inte på politiker med egenintresse, hitta sanningen.