Föd i bilen…


forlossning

BB i Sollefteå stängde den sista januari och blivande föräldrar i området måste åka drygt 10 mil, och ibland betydligt längre, för att föda.

Då drar ABF i Sollefteå igång en studiecirkel i ”bilförlossning”…
Samtidigt får Invandrarkvinnor, och naturligtvis handlar det endast om MUSLIMSKA kvinnor permanent stöd av så kallade kultur-Doulor vid förlossning.

Invandrarkvinnor som hjälper nyanlända vid mödravård och förlossning har visat sig vara en succé. Nu blir försöket med så kallade kulturdoulor på kvinnoklinikerna i Västerbotten permanent.

Grundtanken att kvinnor kan behöva stöd vid en förlossning är naturligtvis inte fel på nåt sätt, absolut inte.

Det finns däremot inga skäl att bara ge detta stöd till enbart Muslimska kvinnor, och särskilt inte när det samtidigt stängs BB avdelningar på andra orter så att kvinnor där nödgas lära sig föda sina barn i bilen .. Det är inte på något sätt rimligt.
Kan man avsätta och märka pengar för en insats som riktas endast mot en speciell grupp så nog ska man kunna skaka fram pengar för att driva en BB avdelning på utsatta orter där den verkligen behövs…

Hur ska svenska kvinnor känna stöd för att föda barn och bidra med folkökningen när man samtidigt underminerar möjligheterna för det…
Är det meningen att man ska fokusera på att muslimska kvinnor är de enda som står för folkökningen genom barnafödande?
Det verkar inte bättre …